Çözüm Merkezi

Gelir Vergisinden Muaf Tutulanlar

blog-image

Gelir vergisi nedir?

Gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

 

Gelir Vergisi Muafiyeti

Vergi muafiyeti vergi kanunlarına göre gelir sahibi bazı kimselerin ya da grupların belli şartlar dahilinde vergiden muaf tutulmasıdır. Vergi ödemekle yükümlü olsalar dahi başka bazı vergi kanunları onların bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaktadır.

 

Esnaf ve Zanaatkarlar Gelir Vergisi Muafiyeti Kapsamına Giriyor Mu?

Vergiden muaf olan esnafları 193 no'lu Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi şu şekilde açıklıyor;

 • Perakende ticaret ile iştigal ederken motorlu bir nakil aracı kullanmayan, gezici olan ve bir iş yeri açmamış kişiler,

 • Gezici olarak çalışan küçük sanat erbapları (Nalbant, fotoğrafçı, berber, kundura boyacısı, hamallar gibi),

 • Köy yerlerinde herhangi bir sanat işi yapan kişiler,

 • Toplamda 50 rüsum tonilatoya kadar (50 rüsum da dahil) nakil vasıtalarını nehir, göl, su geçitleri ve denizlerde işleten kişiler,

 • Nakliyecilik yaparken yalnızca bir hayvan ya da bir hayvan arabası kullananlar,

 • Ziraat işleri için kullandıkları hayvanları, hayvan arabalarını, motor ya da traktör gibi vasıtalarını nakliyecilik işinde mutat hale getirmeden kullanan ve bu işi ara sıra yapan çiftçiler,

 • Besin, süs eşyası, el işleri gibi ürünlerini kendi evlerinde üreten kişiler,

 • Bir iş yeri sahibi olmayan ancak kapı kapı dolaşarak hurda toplayan kişiler,

 • Geleneksel, kültürel ve sanatsal değerleri barındıran zanaatları gerçekleştirerek ürünlerini satan kişiler (bakır ustaları, çini ve çömlek yapımcıları, ahşap ve oyma ustaları gibi)

 

Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanır?

Belirtilen esaslara uygun olarak gelir elde eden vergi mükellefleri, vergi muafiyeti kapsamına dahil olurlar. Dolayısıyla esnaf ve zanaatkarlar da olmak üzere birçok alanda çalışan ya da kendine ek gelir sağlamak amacıyla iş yapan kişilerin de vergi muafiyeti vardır.

Bunun dışında devlet üzerindeki kamusal yükü alabilen vakıflar da vergiden muaf tutulurlar.

• Bilimsel araştırmalar

• Çevreyi koruma ve ağaçlandırma

• Sağlık

• Sosyal yardım

• Eğitim,

gibi birçok alanda kurulabilecek olan vakıfların her kesimden insana hitap etmesi ve en az bir yıl süre ile aktif faatliyet göstermesi esas muafiyet şartları arasında gösterilmektedir.

Daha detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesini inceleyebilirsiniz.

Diğer Blog Yazıları

recent-post-image
E-Ticaret Sitenizin Etkisini Arttırın
recent-post-image
E-Ticaret Siteniz İçin SEO
recent-post-image
SSL Sertifikası Nedir? SEO'ya Etkileri Nelerdir?

Taglar

 • ticaret
 • e-ticaret
 • gelir vergisi
 • vergi muafiyeti
 • vergi
 • ticaretiks
 • gelir idaresi
 • e-ihracat
 • sosyal yardım
 • esnaf
 • zanaatkar

E-Ticaret Demolarını İncele

Ticaretiks Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hemen tanışın. Kendi e-ticaret sitenizi oluşturun.